Brouzdej.cz


Přečtěte si: všechno | články | krátce

Doporučujeme: vyhrajte reklamní USB flash disky podle vašeho vlastního návrhu.

Otázky a odpovědi nejen o službě Marknet.cz

(Aktualizováno) Weblog Pooh.cz zveřejnil několik článků o "kauze" která se týká služby Marknet.cz a Marknet.eu. Některá tvrzení v těchto článcích nejsou zcela přesná. Proto jsem se rozhodl krok za krokem odpovědět na některé otázky.

Jaké byly podmínky spolupráce?
Marknet.cz a Marknet.eu se staly součástí „rodiny“ serverů Weblogy.cz. Znamenalo to prakticky stejný vzhled, funkce a vzájemné propojení pomocí odkazů. Získal jsem přístup do systému, který mi umožnil správu RSS zdrojů. Neměl jsem přístup k souborům (na FTP), kódům a šablonám.

Protože nemám přístup k souborům projektu, nemohu službu rozvíjet. Mohu pouze spravovat RSS zdroje. Patří mi domény Marknet.cz a Marknet.eu.

Co se vlastně stalo?
Tvůrci služby Weblogy.cz se rozhodli, že svoji službu změní. Oznámili mi, že zruší vzájemné propojení mezi rodinou serverů Weblogy.cz a Marknet.cz, eu. Proti tomu jsem se ohradil, protože jsem vzájemné propojení považoval za výhodu. Kvůli tomu jsem s Weblogy.cz začal spolupracovat a taková byla naše původní dohoda.

Následovala diskuse mezi mnou a tvůrci Weblogy.cz. Tato diskuse nebyla uzavřena nějakým návrhem, vzájemnou dohodou či návrhem na řešení. Kromě úvodního oznámení o změnách a následné diskuse jsem již nedostal od tvůrců žádný další e-mail, jak budeme postupovat a co konkrétně navrhují.

Při návštěvě Weblogy.cz jsem si všiml, že bylo zrušeno vzájemné propojení webů. Zároveň nebylo dořešeno, jak bude nadále Marknet.cz a Marknet.eu fungovat. Nevěděl jsem, jestli dostanu přístup ke zdrojovým kódům, na FTP a jaký bude další postup.

Proč byla zveřejněna tisková zpráva?
Čekal jsem, že diskusi uzavřeme návrhem řešení, které bude vyhovovat všem zúčastněným stranám. To se nestalo. Bylo zrušeno vzájemné propojení všech služeb a zároveň nebyl jistý další postup. Považoval jsem to za ohrožení provozu Marknet.cz a Marknet.eu.

Proto jsem informoval veřejnost, že nemohu ovlivnit provoz služby Marknet.cz a Marknet.eu. Nemohu například projekt přestěhovat na jiný hosting, protože nemám přístup k samotným kódům služby. Ovšem pokud budete chtít přidat svůj RSS zdroj, rád to pro vás udělám. To je vše, co mohu s Marknet.cz a Marknet.eu dělat.

Weblogy.cz mají na rušení odkazů právo
Ano. Tvůrci Weblogy.cz mohou Marknet.cz a Marknet.eu vypnout nebo upravit. Mají na to právo. Služba běží na jejich technologii a s jejich podporou.

Na začátku mi tvůrci Weblogy.cz navrhnuli konkrétní spolupráci, kterou jsem bez výhrad respektoval. Považoval jsem jí za výhodnou. Tvůrci Weblogy.cz mohli změnit názor. Očekával bych ovšem, že se pokusí nalézt řešení, které bude všem vyhovovat. To se však nestalo.

Místo toho jsem nevěděl, jestli získám přístup ke zdrojovým kódům. Netušil jsem, jaký bude další osud obou služeb. Z diskuse nad vzájemným propojením nebyl žádný závěr, který by si obě zúčastněné strany odsouhlasily. Nevěděl jsem podle mého názoru zásadní fakta, která potřebuji jako provozovatel služby vědět.

Pokud někdo chce zásadně měnit způsob spolupráce, měl by podle mého názoru seznámit druhou stranu se zcela konkrétním návrhem a novým postupem. Obě strany by se měly dohodnout na řešení, které bude všem vyhovovat. To se v tomto případě nestalo.

Aktualizace: 10. října 2006
Situace okolo Marknet.cz a Marknet.eu se uklidnila. Problém v nedorozumění se vyjasnil a provoz služeb v té podobě nebyl a není ohrožen. Vše ostatní se bude řešit později.

14:55 Jeden z tvůrců Weblogy.cz mi napsal, že není výše uvedená aktualizace jejich společným "vyjádřením" a "nepodepisují se pod to". Osud služby Marknet.cz a Marknet.eu tak zůstává stále nejistý.

18:31 Tvůrci Weblogy.cz a Radim Hasalík potvrzují, že služby Marknet.cz a Marknet.eu budou v provozu.

| Radim HasalíkABC Brouzdej ; blog @ brouzdej.cz | Přihlásit se Vytvořil Pavel Ptáček © 2003 - 2005 ( o webu ) | Hostováno u FORPSI | Doporučujeme: webmaster tools