Brouzdej.cz


Přečtěte si: všechno | články | krátce

Doporučujeme: vyhrajte reklamní USB flash disky podle vašeho vlastního návrhu.

CzechTek 2005: Akce na hraně zákona

Když se rozhodnete uspořádat festival či kulturní akci, musíte v některých případech získat určitá povolení a souhlas. Organizátoři letošního CzechTeku si sehnali pouze povolení ke vstupu a používání pozemku. Nesouhlasím proto s těmi, kteří technaře podporují a odsuzují zákrok policie.

Než jsem začal psát tento svůj příspěvek na téma CzechTek 2005, prošel jsem jednu stránku technařů a přečetl si několik příspěvků v médiích. Podle všech dostupných informací si organizátor CzechTeku zajistil povolení od majitele pozemku. Ve svém úvodním tiskovém prohlášení zároveň tvrdí:

"CzechTek se bude konat na soukromém pozemku se souhlasem majitele, tudíž bude zcela legální. CzechTek nepotřebuje ke svému konání žádné povolení (žádné takové totiž ze zákona nevyplývá)."

Nejsem právník a řídím se proto svým selským rozumem. Pokud někdo pořádá velkou akci pro více než tisíc lidí, měl by dodržovat zákonem stanovená pravidla. Jestliže například někdo technařům vaří či prodává na místě jídlo, musí splňovat podmínky zákona o ochraně veřejného zdraví (§ 23). Ten se přitom týká i hromadných akcí a mimo jiné se v něm praví:

Stravovací službu lze poskytovat pouze v provozovně,
která vyhovuje hygienickým požadavkům na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, vytápění, osvětlení, odstraňování odpadních vod, větrání a vybavení upraveným prováděcím právním předpisem.

Jsem přesvědčen o tom, že se podmínky ze zmíněného paragrafu týkají také akce, která je pořádána na soukromém pozemku. Zajímal jsem se rovněž, jaký postup je nutný ve chvíli, když se rozhodnu uspořádat akci pro více lidí. Podařilo se mi zjistit, že si každá obec určuje vlastní pravidla hry v městské vyhlášce. Například ve vesničce Pohořelice musíte zajistit, aby nebylo ohroženo životního prostředí. Podle charakteru akce to může znamenat i zajištění průběžného úklidu odpadků, umístění košů či toalet a kontrola zda návštěvníci tato pravidla dodržují. Obec stačí požádat o souhlas s minimálně jeden měsíc před samotnou akcí, přičemž v této žádosti musí být člověk velice konkrétní a prozradit spousty údajů o plánované párty.

Jeden z dalších zákonů přikazuje pořadateli hudebních akcí, aby konání hudební produkce oznámil a zaplatil poplatky za hraní muziky společnostem OSA a Intergram. Tyto organizace jsou pověřeny zákonem, zastupují některé hudební autory a vybírají novodobé desátky za hraní jejich hudby. Pokud se chce provozovatel placení vyhnout, musí prokázat, že hraje hudbu autorů, kteří jsou nezávislí a nikdo je nezastupuje. Dříve stačilo čestné prohlášení, později začala OSA vyžadovat notový záznam. Některé obce proto ve své vyhlášce vyžadují předložení povolení od těchto organizací (obec Bolatice).

Když se rozhodnete uspořádat demonstraci či shromáždění občanů, musíte tuto akci podle § 5 shromažďovacího zákona nejpozději 5 dní před akcí. Úřad může akci pouze zakázat, přičemž zákon jasně vyjmenovává důvody. V opačném případě již konání akce nic nebrání: "Ke shromáždění není třeba předchozího povolení státního orgánu." Tento zákon se však nevztahuje na kulturní, zábavní a další akce, které jsou podobné CzechTeku. Pátráním v dalších dokumentech úřadů jsem si ověřil, že si konání akcí upravuje každá obec vlastní vyhláškou. Podle paragrafu 10, bodu c) zákona o obcích 128/2000 Sb., může obec zavádět pravidla hry pro

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Organizátoři CzechTeku místo akce až do posledních okamžiků nesdělovali. Vlastní pouze povolení majitele pozemku a nemají souhlas majitelů ostatních pozemků se vjezdem aut a dalších dopravních prostředků na místo konání skrze jejich pozemky. Kdo jim tedy zaplatí případné škody, když s nimi organizátor neuzavřel žádnou dohodu? Vám by se snad líbilo, kdyby se přes váš obývák přehnali technaři jenom proto, že ve vedlejší místnosti pořádají svojí párty? Na základě těchto informací se tedy mohu oprávněně domnívat, že si také nezajistili povolení místní obce. CzechTek je navíc určen pro širokou veřejnost technařů a nikoliv výhradně pozvané. Podle toho by tedy měli organizátoři postupovat. Akci pro tolik lidí nelze považovat za soukromé setkání a i takové setkání musí splňovat některá pravidla. "Měli mít souhlas majitelů okolních pozemků, přes které vedou přístupové cesty. Veřejný zájem nepočítá s tisíci lidmi. Jejich počet byl nad rámec zákona," upozornil ve článku iDNES advokát Jan Černý. Podle mého názoru by rovněž měli akci oznámit místnímu úřadu a vyčkat na vydání povolení. Oni to neudělali a potom se diví, že proti nim policie zakročila.

Znám mnoho festivalů. Jejich organizátoři musí zajistit spousty papírů a povolení. Na samotné akci nesmí nic ohrožovat život i zdraví účastníků a ušetřeno musí být také živnotní prostředí. Nic nebrání zástupcům CzechTeku, aby svůj festival legalizovali. Mělo by to několik výhod. Nemuseli bychom utrácet miliony za zásah policie i helikoptér, technaři si pořádně zadovádí ve stylu tuc-tuc-tuc a přitom se budou chovat podle pravidel této společnosti. Jenže to je asi pro mozeček těchto akcí těžké pochopit. Dunivé rytmy techna mu z hlavy vytloukly veškerou ohleduplnost vůči lidem v okolí i trpící přírodě. Jeho vyhulený mozek mu neumožňuje absolvovat úřední kolečko a rozumným způsobem se dohodnout.

Patrick Zandl technařům a jejich ilegální párty zřejmě fandí a svoji úvahu končí tím, jak by se zachoval, kdyby mu začali pod okny pořádat CzechTek: "Asi bych se s nimi zkusil domluvit a když bych viděl, že opravdu jen paří, holt bych to bral jako daň za přelidněnost." To je skvělá inspirace pro pořadatele, nemyslíte? Docela by mě zajímalo, jak by se Patrick zachoval ve skutečnosti, kdyby mu pod okny dunělo techno a on neměl možnost odjet dočasně třeba na chatu. Obávám se, že by v té chvíli souhlasil s policejním zásahem a technaře poslal do háje.

Jako občan této země bych si velmi přál, kdyby si naši zákonodárci uvědomili nutnost řešit tuto situaci. Zákon by měl stanovit pravidla také pro tyto "soukromé" akce (pokud je ovšem už neupravuje; já jsem je ani při pečlivém googlování neodhalil). Pokud si někdo pronajme pozemek a uspořádá nějakou megapárty, měl by mít stát možnost tuto akci monitorovat a být o ní minimálně informován.

Stručně a přesto velmi trefně vyjádřil svůj názor ve svém Filip Rožánek. Musím s ním souhlasit, když ve svém příspěvku Máme rádi techno, ostatní ať zdechnou mimo jiné říká, že by měli organizátoři i lidé na CzechTeku nějaká ustanovení dodržovat: "Není to žádná buzerace ani šikana - jde tu prostě o základní pravidla, která kryjí situaci, kdy se někomu něco stane (omdlí z vedra, předávkuje se, etc.) nebo nebudou jasné finanční podmínky. Jenže právě do toho se freeteknařům nechce. Oni se přece chtějí jenom bavit… A ta ošklivá policie jim to kazí."

Souvislost
CzechTek 2005: Mírumilovně a produktivně

Zdroje

Bublan: Neměli porušovat zákon
Aktuální vývoj na technoparty
Policie zastavila Czechtek
Tiskové prohlášení CzechTekovské sebranky
Zákony podle odboru kultury
Praktický návod pro pořadatele akcí
Vyhláška města Přelouč
CzechTek 2005: policie zmlátila naše děti
O CzechTecu a o komunistech
CzechTek: policie mlátí na objednávku Paroubka
Prohlášení k zásahu policistů na Czechteku
Máme rádi techno, ostatní ať zdechnou
Proč u nás nejde uspořádat legální technopárty?
"Oficiální" blog CzechTeku
Fotky samotných účastníků
Bitvy o freetekno: nechápu
CzechTek a bouře emocí
Další informace o CzechTeku 2005
Wiki: Czechtek
Czechtek 2005
Policie zakročila proti technoparty
CzechTek naopak

Kompostí pohled
CzechTek 2005: Brutální zásah proti obyčejným občanům

| Radim HasalíkABC Brouzdej ; blog @ brouzdej.cz | Přihlásit se Vytvořil Pavel Ptáček © 2003 - 2005 ( o webu ) | Hostováno u FORPSI | Doporučujeme: webmaster tools