Brouzdej.cz


Přečtěte si: všechno | články | krátce

Doporučujeme: vyhrajte reklamní USB flash disky podle vašeho vlastního návrhu.

Testujeme nový druh textové reklamy

Možná jste si všimnuli, že se v textu na Brouzdej.cz vyskytují zelenou barvou a dvojitě podtrhnutá slova. Když na tato slova najedete myší, zobrazí se malé reklamní okénko s textem. Bude zajímavé sledovat, jestli se tento druh reklamy u nás ujme. Za hranicemi naší země je údajně velmi úspěšný.

Ve spolupráci s týmem Internet Billboard testujeme zcela novou formu textové reklamy, která se nazývá bbtext. Jak to funguje? Inzerent si připraví svoji kampaň, takže si postupně vymyslí titulek, popisek a odkaz. Potom si vybere klíčová slova, zadá svoji kampaň do systému a spustí.

BB Text Provozovatel webu (v tomto případě Brouzdej.cz) má ve svém kódu vložen skript, který po načtení zjistí právě běžící kampaně. Pokud některá ze zadaných slov odpovídají definici zadané inzerentem, tato slova se od ostatního textu výrazněji odliší. Čtenář poklidně čte příspěvek, najede na zvláštní odkaz ukazatelem myši a posléze si přečte v malé "bublině" reklamu inzerenta.

Podle informací provozovatele systému je v zahraničí tato netradiční forma reklamy poměrně populární. Slova se však zatím vybírají bez ohledu na celkový kontext, což je podle mého názoru docela škoda. Připadá mi poměrně nepochopitelné, proč by se u slova dokument měla zobrazovat reklama na zlatou minci. Naopak bych tuto reklamu čekal u slova dárek, sběratel anebo mince.

Textová reklama je určitě v záplavě grafických proužků příjemnou změnou. Je však otázkou, jestli bude nový reklamní formát úspěšný. Pokud tvůrci upraví chování svého systému tak, aby zobrazoval reklamu podle kontextu, mohla by to být zajímavá konkurence pro zavedené Google AdWords.

| Radim HasalíkABC Brouzdej ; blog @ brouzdej.cz | Přihlásit se Vytvořil Pavel Ptáček © 2003 - 2005 ( o webu ) | Hostováno u FORPSI | Doporučujeme: webmaster tools