Brouzdej.cz


Přečtěte si: všechno | články | krátce

Doporučujeme: vyhrajte reklamní USB flash disky podle vašeho vlastního návrhu.

Občané ČR budou brzy cestovat bez hranic

Rada ministrů spravedlnosti a vnitra dnes přijala dvě zásadní rozhodnutí týkající se rozšiřování schengenského prostoru o nové členské státy: stanovila datum zrušení kontrol na vnitřních hranicích a schválila přistoupení nových členských států ke stávajícímu Schengenskému informačnímu systému. Již od Silvestra 2007 tak získají občané ČR možnost volně překračovat státní hranice uvnitř schengenského prostoru na kterémkoli místě bez hraničních kontrol.

Ke zrušení kontrol dojde na Silvestra 2007 na pozemních a mořských hranicích a nejpozději do konce března 2008 na mezinárodních letištích.

Již od Silvestra 2007 tak získají občané ČR možnost volně překračovat státní hranice uvnitř schengenského prostoru na kterémkoli místě bez hraničních kontrol. Ministr vnitra hodnotí tento krok velmi pozitivně a dle jeho vlastních slov tak „bylo zabráněno tomu, aby železná opona dělila Evropu na státy první a druhé kategorie.“ Úsilí teamu pracovníků Ministerstva vnitra, kteří intenzivně pracovali na přípravě ČR pro vstup do Schengenu i na realizaci možného připojení k informačnímu systému první generace je tak korunováno úspěchem. Podařilo se tak zabránit dalšímu odsunu vstupu ČR do Schengenu, který Evropská komise navrhla před několika měsíci. Na základě tohoto návrhu by ČR zrušila kontroly na hranicích až v roce 2010 či 2011.

Připojení nových členských států ke stávajícímu schengenskému informačnímu systému bude zrealizováno prostřednictvím portugalského projektu SISone4ALL. Tento projekt zajistí zpřístupnění nejdůležitější informační databáze Schengenu novým členským státům, aniž by čekaly na dokončení nového Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), v jehož budování nastalo zpoždění.

Přestože schválení rozšíření schengenského prostoru o nové členské státy k 31. prosinci 2007 znamená mírný časový posun oproti dlouhodobě prosazovanému termínu říjen 2007, představuje historický úspěch. Konečné rozhodnutí o vstupu jednotlivých nových členských států do schengenského prostoru přijme Rada v listopadu 2007.

Zdroj: Tisková zpráva

| harABC Brouzdej ; blog @ brouzdej.cz | Přihlásit se Vytvořil Pavel Ptáček © 2003 - 2005 ( o webu ) | Hostováno u FORPSI | Doporučujeme: webmaster tools