Brouzdej.cz


Přečtěte si: všechno | články | krátce

Doporučujeme: vyhrajte reklamní USB flash disky podle vašeho vlastního návrhu.

OSA: Česká mafie podle zákona

Známý publicista MedvídekPů nakousnul na svém blogu problém, který se týká "kolektivních správců" autorských práv. V případě hudebních děl a produkcí se jedná o sdružení OSA. Jeho inspektoři navštěvují různé akce a vybírají od pořadatelů peníze za hudební produkci. Ohánějí se přitom platným autorským zákonem. Vybrané peníze mají jít na konta zastupovaných autorů.

Možná jste se s nimi již setkali. Přijdou na vaši akci, prokáží se průkazem inspektora OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním), zjišťují zda jste jim konání akce řádně přihlásili a hlavně vybírají poplatky podle autorského zákona. Pokud hrajete hudbu chráněných autorů, musíte zaplatit. Peníze jsou určeny jako honorář pro autory, které OSA zastupuje. Jestliže se jedná o zahraničního umělce, dostane svoji odměnu prostřednictvím partnerských organizací. Novodobé desátky vybírá nejen OSA, ale také Intergram, Dilia a další občanská sdružení, která jsou založena a fungují podle autorského zákona.

Nezávislí a nezastupovaní umělci většinou nemají pro tyto organizace dobré jméno. Tvrdí totiž, že malí zastupovaní umělci od OSA nedostanou ani korunu. Jeden z majitelů hudební agentury mi kdysi vyprávěl, jak uhradil OSA všechny poplatky. Pozvaný zahraniční umělec však svoji odměnu od svazu nedostal. Média rovněž kdysi zveřejnila informaci o známé hudební skupině (jestli se nepletu, tak to byl Divokej Bill), které svaz dlužil statisíce za autorské odměny. Občas se vyskytne žaloba proti organizovanému svazu OSA. Zlobí se také provozovatelé restaurací, majitelé diskoték a hotelů. Do kasy odvádějí nemalé částky za TV či rádio na pokojích. Prý se jedná o veřejnou produkci.

Podnikavější lidé přicházejí na různé možnosti, jak se placení vyhnout. Kdysi stačilo čestné prohlášení autora o tom, že nehraje hudbu zastupovaných autorů a nepřeje si být OSA zastupován. Inspektoři OSA však později tvrdili, že je třeba takovou věc doložit výpisem notových záznamů, které vyhodnotí počítačový program. Jakmile jsou v písni obsaženy zvuky z existujícího díla, musí provozovatel hudby opět zaplatit. Ideálním řešením této situace existuje. Pokud hudební produkci zajišťuje agentura, je možné ji smluvně zavázat, aby jednala se svazem a zaplatila řádně všechny poplatky. Majitelé těchto agentur si většinou pomáhají různě a prohlásí například svoji produkci za pouhou prezentaci. Vědí totiž velmi dobře, že by za přihlášení diskotéky platili větší peníze.

Jiné agentury a firmy neplatí vůbec. Považují totiž celý systém za zcela neprůhledný, nejasný a hlavně nesmyslný. Když si v hotelu zapne host televizi, nejedná se o veřejnou produkci. Samotná televize poplatky autorům již zaplatila, a tak je podle podnikatelů zcela zbytečné, aby se tytéž poplatky vybíraly dvakrát. Spory končí u soudů, kde podle slov jednoho člověka z hudební agentury zástupci OSA nedokáží potvrdit některé důležité skutečnosti.

Jeden můj spolužák spolupracoval s OSA jako inspektor. Mohl vstoupit na diskotéku, zkontrolovat DJi vinilové desky (mimochodem protiprávně, protože osobní prohlídku může vykonávat pouze policie ČR) a udělit případnou pokutu za neohlášení hudební produkce chráněných autorů. Můj spolužák ovšem s DJi úzce spolupracoval a prodával jim vypálená CD. Když přišel služebně na diskotéku, požádal svého známého DJe, aby si tato CD schoval stranou a poté provedl oficiální prohlídku. Pochopitelně nenašel žádné pochybení ani hudbu zastupovaných autorů.

Celý problém s těmito ochranými svazy by nikdy nevznikl, kdyby fungovaly transparentně a podávaly jasné informace. Byl jsem svědkem telefonátů právníka a zástupců z ústředí OSA, kteří říkali zcela odlišné rady a doporučení. Vyrazit z nich písemný dokument byl hotový zázrak. Na samotnou akci potom přišel inspektor ve věku kolem padesáti let, hudbě sotva rozuměl a za každou cenu toužil provést osobní prohlídku kufříku vystupujícího umělce. Když jsem se mu snažil vysvětlit základní fakta, opakoval mi neustále nějaké zcestné příklady ze života a zdůvodňoval nutnost zaplatit poplatek. Zachránil mě až majitel agentury, který se s ním dohodnul na zaplacení symbolické částky. Připomínalo mi to všemocnou mafii...

Kdo potřebuje Intergram
"Kolektivní správci" autorských práv? Což je, takhle, zrušit!
Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA
Oficiální stránky OSA

Upozornění: Tento článek obsahuje pouze názor autora, nikoliv prokazatelná fakta.

| DarkMasterABC Brouzdej ; blog @ brouzdej.cz | Přihlásit se Vytvořil Pavel Ptáček © 2003 - 2005 ( o webu ) | Hostováno u FORPSI | Doporučujeme: webmaster tools